Fransisko Skorina adyndaky Gomel Dowlet uniwersiteti

Опубликовано Dmitry_Gorbachev - пт, 26/06/2020 - 16:51

Fransisko Skorina adyndaky Gomel Dowlet uniwersiteti 1930-njy yylda doredildi . 1969- njy yylda yokary bilim okuw jayy diyip yglan edildi .

 Su gunki gunde Gomel Dowlet uniwersiteti dunya uniwersitetleriniň içinde halkara derejedinde 13 % ( goterim) eyeleyar .

 Belarusiyanyn in gowy bash(5) uniwersitetleriniň hataryna giryär.

Uniwersitetiň 43 sany hunar bolumi bolup , onda 700 sany mugallym işleyar .

 Bulardan 4-si Belarusyň Milli Ylymlar akademiýasynyň degişli agzalary, 41 alymlyk derejesi , 248 ylym kandidaty.

 Gomel uniwersiteti, akademiýa ara birleşigiň agzasy Yewropa uniwersitetleriniň Magna Carta agzasy, bu ýörelgelere 85 ýurtdan 800-den gowrak uniwersitet goşuldy.

 Uniwersitet 2017-nji ýyldan bäri Konfusiý institutyny dolandyrýar.

Daşary ýurt raýatlary GDU-da 1985-nji ýyldan bäri bilim alyarlar .Şu wagta çenli uniwersitetde 56 ýurtdan raýatlar taýýarlandy.Häzirki wagtda ýakyn we uzak ýurtlaryň 15 ýurdundan 1000 töweregi daşary ýurt raýaty Fransis Skorinanyň adyndaky Gomel döwlet uniwersitetinde okaýar.Daşary ýurt raýatlary gündizki talyplaryň umumy sanynyň 18% -dini emele getirýär.

Taýýarlyk bölüminde 8 dinleyji , gaybana görnüşinde - 120 okuwçy okaýar.Magistraturada 26 adam, aspiranturada Hytaýyň, Yemenemeniň, Azerbaýjanyň 4 wekili okamagy dowam etdirýär.

Dashary yurtly talyplar uniwerstitetde gechirlen umumy, edep terbiye we sport charelerne ishjek gatnashyarlar. Olar GDU - nin medeniyet oyunin halkara toparnyn gatnashyjysy bolyarlar. Yurt arasyndaky Art-Academia, charelerde «Avtograf», «Art-portal», “Videoradius BNTU” olar ozlernin ukyplaryny gorkezyarler

Hachanda mugallaymlaryn, rektoradyn we ishgarlerin goldaw bermegi bilen we talaba layyk shertler bilen doredijilik we basharjanlyk doreyar.

 Gomel dowlet uniwersitedinde dowrebap tehnologiyalary okde ishgarlerden duzulendir. Bu yerde hemmeler uchin kamillehmane uly sepgitlere yetmane mumkinchilikler bar

Bilim almak isleyan adamlar ucin Fransisko Skorina adyndaky Gomel Dowlet Uniwerstidinin gapysy mydama ginden achyk. Biz ylmy bilmi ozdurmek vcin yokary hilli dunya belli hunarmenleri tayyarlamakda birek birek bilen arkalashyalar. Gomel Dowlet Uniwerstidinin talyplary ish usyllary bilen dashary yurtlarda ozlernin bilimlerni paylashyarlar. Okuw dowrunde uniwersitedin yash adamlary oslernin taslamalarnyn usdunde ishleyarler. Okde alymlaryn seretmeginde ozlernin ylmy ishlerni alyp baryarlar. Doredijilik we sport bilen meshgurlanyarlar. Hormatly dalashgarler! Men size Gomel dowlet uniwerstedinde bilim almagynyzy maslahat beryarin, we onun size geljekde uly usdunliklere yetirjekdigini, durmushda uly sepgitlere yetjekdigini ynanyaryn. Fransisko Skorina adyndaky Gomel dowlet uniwersitedine hosh geldiniz.